Rådgivning

Tett og tydelig kommunikasjon med kundene våre gir ditt firma et godt grunnlag for videre vekst.

Vi er i besittelse av den nødvendige kompetansen til å kunne gi deg råd og god veiledning. Slik får du utnyttet det fulle utviklingspotensialet i bedriften din. For å hjelpe bedriften din med å vokse, har vi også systemer for å gjøre økonomiske analyser, prosjektvurderinger, SWAT-analyser med mer.

https://www.nobaconsulting.no/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/ecommerce_graph_increase.svg

Økonomirådgivning

Det er viktig å bruke bedriftens ressurser på best mulig måte. Noba Consulting hjelper deg med å få oversikten. 

https://www.nobaconsulting.no/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_signs.svg

Bedriftsrådgivning

Planlegger bedriften din å utvide driften, kan Noba Consulting hjelpe til med dette. Vi kan også hjelpe til med styrearbeid og prosjektledelse. Vi ønsker å vokse sammen med dere.

https://www.nobaconsulting.no/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_magnifier.svg

Markedsanalyse

En analyse av markedet kan hjelpe bedriften din til å finne ut hvilke tiltak som skal til for at bedriften skal lykkes.

https://www.nobaconsulting.no/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/ecommerce_megaphone.svg

Kommunikasjon

Utarbeidelse av kommunikasjonsplan, og hvordan ditt firma ønsker å fremmstå utad og innad i selskapet er viktig. Denne jobben kan vi gjøre sammen med deg.