Regnskap

Vi ønsker at du gjør et langsiktig valg av ny regnskapsfører. Vi kan skreddersy en løsning for deg som skal starte en ny bedrift, eller deg som ønsker å bytte regnskapsfører. Ulike bedrifter har ulike behov. Dette tar vi hensyn til når vi tilrettelegger regnskapsrutinene, slik at de er tilpasset firmaet ditt. Du kan være sikker på å få et korrekt regnskap, og du kan føle deg trygg på at lover og regler blir ivaretatt.

Løpende regnskapsføring:

 • Gode rutiner
 • Skatt og avgift
 • Nettbasert
 • Fokus på frister
 • Offentlige oppgaver
 • Rask rapportering

Fakturering:

 • Oppsett av vareregister for god oversikt og statistikk
 • Effektive rutiner
 • Timeregnskap
 • Kontroller
 • Oppfølging utestående

Rask utfakturering er viktig for god likviditet.

Årsoppgjør og lingningsdokumenter

 • Utarbeidelse av årsoppgjør med noter
 • Utarbeidelse av selvangivelse og øvrige ligningsdokumenter for AS, ANS, DA og ENK
 • Skatteberegning
 • Kontroll av skatteoppgjør

Utarbeidelse av årsoppgjør og regnskapsavslutning for alle selskapsformer.

Vi kan tilby kunder tilgang til eget regnskap online, for de som ønsker å fakturere eller utføre deler av regnskapet selv.